Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This Project is funded by the European Union.

Proje Hakkında

Proje Bilgisi

Derneğimiz; Türkiye – AB Sivil Toplum Diyaloğu beşinci dönem çağrısı çerçevesinde toplamda beş yüzden fazla proje başvurusu arasından hazırladığı “Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar” projesi ile hibe almaya hak kazanan 40 proje arasına girdi. ASÜD’ün koordinatör faydalanıcı olduğu projede; İngiltere’den International Business Leaders Forum (IBLF), Hollanda’dan Water Footprint Network (WFN) ve Türkiye’den İklim Araştırmaları Derneği (İAD) eş faydalanıcı olarak yer almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı), USK (Ulusal Süt Konseyi), TGDF (Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu), TürkiyemBir (Türkiye Yem Sanayicileri Birliği) ve Tire Süt Kooperatifi projemize destek vermektedir.

Projemiz en temelde su riskinin değerlendirilmesi ve değer zinciri üzerinde su riskinin olası etkilerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Su ile ilgili riskler konusunda Türkiye sütçülük sektörünün kırılganlığının azaltılması hedefimizdir. Çalışmalarımız kapsamında İngiliz ve Hollandalı proje ortakları ile çiftlik ve işletme seviyesinde bilgi paylaşımı sağlanacaktır. Ayrıca politika, teşvikler ve mevzuat konusunda da bilgi paylaşımı platformu yaratılmasını hedeflemektedir.

15 ay sürecek faaliyetler süresince;

 • Gerçekleştirilecek saha ziyaretleri ve araştırmalar ile Türkiye sütçülük sektöründe mevcut su kullanımının tüm değer zincirinde (yem, süt hayvanı yetiştirilmesi, süt ve süt ürünleri üretimi ve tüketiciye sunulması) suya bağımlılık ve süt sektörünün su kaynakları üzerindeki etkisi değerlendirilmesi,
 • Sütçülük sektörünün su kırılganlıklarının değerlendirilmesi ve haritalandırılması, sektörünün su kaynakları üzerindeki etkisi değerlendirilmesi,
 • AB ülkeleri ve Türkiye verileri dikkate alınarak, bir birim üretim başına verimlilik, su kullanımı verilerinin kıyaslanması, mevzuat, politikalar ve stratejik yaklaşım konusunda, proje üyesi ülkelerdeki uygulamalar ile Türkiye’deki uygulamalar karşılaştırılacak ve politika önerileri geliştirilmesi, sektörünün su kaynakları üzerindeki etkisi değerlendirilmesi,
 • Farklı yapı ve ölçekteki 2 süt işletmesi ve bir çiftlik incelenerek süt üreticilerinin ve süt sanayinin su kullanımını azaltıcı önlemlerin yer aldığı bir rehberin hem elektronik ortamda hem de basılı olarak hazırlanmasısektörünün su kaynakları üzerindeki etkisi değerlendirilmesi,

modülleri hayata geçirilecektir.

Proje aksiyonlarımız ise aşağıda özetlenmiştir.

 • Proje ekibinin oluşturulması ve çalışmaların başlanması
 • Web sayfası, sosyal medya ve diğer materyallerin hazırlanması
 • Ankara’da düzenlenecek olan lansman toplantısı
 • Türkiye sütçülük sektöründe mevcut su kullanımı analizi
 • Sütçülük sektörünün kırılganlıklarının değerlendirilmesi ve haritalandırılması
 • Kıyaslama Raporunun hazırlığı
 • Ankara’da yapılacak olan çalıştay
 • İngiltere’ye düzenlenecek olan çalışma ziyareti
 • İzmir’de düzenlenecek olan eğitim ve çalıştay
 • Hollanda’ya yapılacak olan çalışma ziyareti ve basın toplantısı
 • Politika dosyası hazırlanması
 • Sütçülük sektörüne yönelik su kullanım rehberinin hazırlanması
 • Ankara’da yapılacak olan basın toplantısı ve kapanış çalıştayı
 • Projenin finalize edilmesi ve bütçe kapanış aktiviteleri