Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This Project is funded by the European Union.

Proje Hakkında

Proje Ortakları

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği - ASÜD

Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerin bir araya gelerek kurduğu Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), kuruluşundan itibaren, sektörünün Türkiye’deki en büyük sivil toplum kuruluşu hüviyetini kazanmıştır.

Derneğimizin ana misyonu, “Hangi büyüklükte olursa olsun, ülkemizde faaliyet gösteren ve gelişmeyi amaçlayan sektör kuruluşlarıyla birlikte” sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemek ve halkımızın beslenme ihtiyaçlarını “Güvenilir Gıda” şartları içinde karşılayan üretim zincirinin oluşmasına katkı sağlamaktır.

Ülkemizin her alandaki gelişiminin “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma” hedeflerine ulaşıldığı gün gerçekleşeceği inancındayız. Bu noktada, zincirin en önemli halkası olan çiftçilerimiz ve bilhassa “süt üretiminde istihdam edilen tarımsal nüfusumuzun gelişimine katkı sağlamak” Derneğimizin ana hedeflerindendir.

Dünya ve AB ile entegrasyonu öncelikleri arasına alan Derneğimiz, kuruluşunu müteakiben International Dairy Federation - IDF (Uluslararası Sütçülük Federasyonu)’a üye olarak, ülkemizin sesini uluslararası platformlarda daha güçlü duyurmak, lobi gücümüzü arttırmak ve ihracatımızın önündeki engellerin kaldırılması yolundaki ilk adımı atmıştır.

ASÜD “Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar” projesinin koordinatör faydalanıcısıdır.

Dernek ile ilgili detaylı bilgilere www.asuder.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

İklim Araştırmaları Derneği

2016 yılı sonunda Ankara’da kurulan İklim Araştırmaları Derneği (İAD), iklim değişikliğinin toplum, ekonomi ve çevre üzerindeki etkileri üzerinde çalışmalar yürütmektedir. İAD üyelerinin temel yetkinlik alanları, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum, su yönetimi ve su politikası, afet ve risk yönetimi, kentsel planlama, ekonomi ve toplumsal çalışmalardır. İAD, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla karbon & su ayak izi, iklim stratejilerinin ve politikalarının oluşturulması, iklim risklerinin yönetimi ve iklim direncinin artırılması gibi konulardaki deneyimini sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer kuruluşların çalışmalarına destek olmak amacıyla kullanmayı hedeflemektedir.

Dernek ile ilgili detaylı bilgilere www.iklim.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

IBLF Global

Yardım kuruluşu olarak kayıtlı olan IBLF; şirketler, vakıflar ve devlet kurumları tarafından desteklenen bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Kar amacı gütmeyen IBLF, gelişmekte olan pazarlarda ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve iş standartlarını yükseltmek amacı ile bir bütünlük kültürü oluşturmak için pratik ortak eylem projelerinde faaliyet göstermektedir.

Misyonu, sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, iş standartlarını yükseltmek ve sosyal gelişmeyi etkilemek olan IBLF dünyadaki kalkınma faaliyetlerine katılmaktadır. Geliştirdiği ortaklıklar, eğitim ve düşünce liderliği ortak eylem projeleri sayesinde, faaliyet gösterdiği pazarlarda sorumlu işletmeleri teşvik etmek için dünya çapındaki şirketlerle çalışmaktadır.

Kuruluş ile ilgili detaylı bilgilere www.iblf.org sitesinden ulaşılabilmektedir.

Water FootprInt Network

Su Ayak İzi Ağı (WFN), su ayak izi konseptini kullanarak dünya çapında temiz su kaynaklarının sürdürülebilir, adil ve verimli kullanımına geçişi teşvik etme misyonuyla kurulmuş Hollanda merkezli uluslararası bir STK'dır. Kâr amacı gütmeyen, çok paydaşlı bir ağ olarak kurulan WFN, en iyi uygulamaların paylaşmını ve ortak misyona ulaşılmasına yardımcı olacak araç ve materyaller geliştirmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu noktada WFN, beş ana konuda faaliyet göstermektedir.

  1. Ağ ve değişim,
  2. Farkındalık yaratma,
  3. Kapasite geliştirme,
  4. Bilgi ve veri dağıtımı,
  5. Politika ve uygulamaların geliştirilmesine katkı.

WFN’nin çalışmaları konusunda detaylı bilgiye www.waterfootprint.org adresinden ulaşılabilmektedir.